Akademija poslovnih strukovnih studija u BG: UPIS U AKRREDITOVANI CENTAR SREMSKA MITROVICA

Upis u školsku 2019/20 godina.

AKADEMIJA POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD – AKREDITOVAN CENTAR SREMSKA MITROVICA. 

SMER: Finansije, Bankarstvo i računovodstvo.

Potrebna dokumenta za prijavu i polaganje Prijemnog ispita doneti u školu  19.06.2019. u vremenu od  17 h – 20h ili 

20.06.2019. od 9 h – 13h. 

Adresa: Zmaj Jovina br 3, Sremska Mitrovica

Kontakt: Dragana Seka Banovac

Polaganje klasifikacionog ispita je 26.06.2019. u Akreditovanom centru Sremska Mitrovica.

Potrebna dokumenta:

 

  • Sva četiri svedočanstva o završenim razredima Srednje škole – originali  i po jedna fotokopija;
  • Diploma o završetku Srednje škole – original i dve fotokopije;
  • Izvod iz matične knjige rođenih – original i dve fotokopije.

PODELI:

Nema komentara

Dodaj svoj