FRUŠKA GORA SPREMNA ZA 1. MAJ: Očekuje se dolazak preko 400.000 izletnika

Nacionalni park Fruška gora za vreme prvomajskih praznika očekuje dolazak preko 400.000 izletnika.

Pripreme za izletničku sezonu otpočele su uređenjem svih izletničkih lokaliteta, sakupljanjem smeća, košenjem trave, uređenjem ložišta, obnavljanjem oštećenih i dotrajalih i postavljanjem novih stolova, klupa i dečijih igrališta, postavljanju putokaza kao i ostalim aktivnostima na poslovima zaštite i očuvanja prirode.

Uređeno je preko 55 izletničkih lokaliteta.

 

SPROVEDEN TRETMAN SUZBIJANjA KRPELjA 

OBAVEŠTAVAJU se svi posetioce Nacionalnog parka Fruška gora da je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine izvršen TRETMAN SUZBIJANjA KRPELjA na sledećim izletničkim lokalitetima:

1. Iriški venac

2. Brankovac

3. Andrevlje

4. Stražilovo

5. Kraljev izvor

6. Popovica

7. Bobelina livada

8. Borkovac

9. Ciganski logor

10. Testera

11. Popov čot

12. Zmajevac

13. Široke ledine

14. Jabuka

15. Letenka

16. Osovlje

17. Astali

18. Rohalj baze

19. Lipovača

Izletnička mesta duž Grebenskog (Partizanskog) puta.

BEZBEDNOST

U saradnji sa nadležnim policijskim stanicama svih opština sa područja Fruške gore, preduzete su sve potrebne aktivnosti u obezbeđivanju uslova maksimalne bezbednosti posetilaca i nesmetanog odvijanja saobraćaja. Vatrogasne brigade biće u stanju pripravnosti, kontrola ponašanja biće na maksimalnom nivou a svaka neodgovornost biće prijavljena i kažnjena.

Apeluje se na sve posetioce da i sami povedu računa o svojoj bezbednosti, a posebno o bezbednosti dece, da se ponašaju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem redu JP „Nacionalnog parka Fruška gora“, kao i osnovnim pravilima boravka u prirodi (informativni flajer o pravilima ponašanja biće deljen posetiocima prilikom dolaska u Nacionalni park).


ODLAGANjE SMEĆA I LOŽENjE VATRE

Obezbeđene su vreće za prikupljanje smeća i kontejneri za njihovo odlaganje. Mole se svi posetioce da ne ostavljaju svoj trag u prirodi ostavljanjem otpada već odgovornim ponašanjem, na prvom mestu tako što će nakon svog boravka odložiti smeće u zatvorene kese i poneti sa sobom do najbliže kante ili kontejnera. Vatra sme da se loži samo na za to označenim mestima, a posetiocima će pored svih uređenih ložišta na raspolaganju biti drva koja je Nacionalni park pripremio. Od izuzetne važnosti je napomena da se VATRA NAKON UPOTREBE MORA OBAVEZNO UGASITI.

Nije dozvoljen ulazak niti bilo kakva aktivnost u područjima PRVOG STEPENA ZAŠTITE koja su posebno obeležena.

OBJEDINjENA NAPLATA ZA ULAZAK U ZAŠTIĆENO PODRUČJE

Ovlašćeni radnici JP „Nacionalni park Fruška gora“, počev od danas, počeće sa naplaćivanjem „objedinjene naplate za ulazak u zaštićeno područje, loženje vatre i parkiranje vozila“ u iznosu od 150 dinara po vozilu za celodnevnu posetu Nacionalnom parku (naplata se vrši samo vikendom). Prema Uredbi Vlade Republike Srbije bila je propisana pojedinačna naplata za svaku navedenu aktivnost od 120,00 dinara a odobrenjem za objedinjenu naknadu, u skladu sa svojim mogućnostima, potrudili smo se da izađemo u susret našim posetiocima.

 

PODELI:

Nema komentara

Dodaj svoj