IRIG: Prezentacija Razvojnog fonda Vojvodine

U Razvojnom fondu APV početkom 2018. godine usvojene su nove konkursne linije namenjene finansiranju privrede. Jedna namenjena investicijama u poljoprivredi u okviru IPARD programa, a druga razvoju turizma.

Za redovne kreditne linije takođe su u 2018. obezbeđena sredstva i raspisani novi konkrusi sa poboljšanim uslovima kreditiranja.

Za kreditiranje privrede, pažnja je i dalje usmerena na mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnike. Na raspolaganju im stoje tri kreditne linije i to:

– Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;

– Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;

– Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva.

Uvedena je mogućnost izbora roka vraćanja kredita, dužine grejs perioda i dinamike otplate. Kamatna stopa je za sve kreditne linije od 1 do 2% u zavisnosti od sredstva obezbeđenja. Svi dugoročni krediti su sa rokom vraćanja do 7 godina. Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se odobravaju na 12 meseci sa periodom raspoloživosti kredita koji je produžen na 48 meseci.

Pozivamo Vas na prezentaciju Razvojnog fonda Vojvodine koja će se organizovati 27. aprila u 11h da čujete detalje o aktuelnim konkurisama, Irig, sala MZ Irig.

PODELI:

Nema komentara

Dodaj svoj