Slikajte za nas


Slikajte za nas

MAGIČNI TRG SREMSKA MITROVICA

Manifestacija počinje postavljanjem drvenih kućica u Gradskom parku, a završava se 31. decembra. Celodnevni zabavni program će se realizovati 28, 29 i 30. decembra. Pored brojnih sadržaja, kojima će se promovisati različite aktivnosti, kulturne, umetničke ...