STARA PAZOVA: Najava obnove kompletne saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine

U opštini Stara Pazova u toku je izrada dva projekta koji se tiču tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim, ali i opštinskim putevima i uličnoj mreži u svim naseljima za šta je iz opštinskog budžeta izdvojeno više od 5 miliona dinara sa PDV-om. Projekti povereni dvema novosadskim firmama podrazumevaju terenska istraživanja u cilju analize postojećeg stanja na državnim putevima i raskrsnicama unutar naselja, detaljnu analizu snimljenog stanja, utvrđivanje nedostataka i predlog odgovarajućih saobraćajno – tehničkih mera, kao i izradu glavnog projekta saobraćajne signalizacije. Projektom su obuhvaćeni državni putevi prvog i drugog reda koji prolaze kroz 4 naselja ove opštine u dužini od više od 17.000 kilometara za čije održavanje će u budućnosti isključivo biti nadležni „Putevi Srbije“ čime će opština godišnje štedeti i do 5 miliona dinara. Izrada projekta će omogućiti da JKP „Čistoća“ obnovi i zameni kompletnu saobraćajnu signalizaciju na lokalnim putevima u 443 ulice u 10 naselja koji se prostiru u dužini od preko 271.000 kilometara.

rtvstarapazova.rs

foto: politika.co.rs

PODELI:

Nema komentara

Dodaj svoj