SVEDOK PROŠLOSTI: Kuća u Ogaru

Na polovini puta od Pećinaca prema Kupinovu i Obedskoj bari smešteno je selo Ogar. Selo se na današnjem mestu formira krajem XVIII veka. O tom periodu svedoči crkva posvećena Svetom Nikoli, i jedna sačuvana seoska kuća.

U središnjem delu Šumske ulice, na broju 29 nalazi se seoska kuća podignuta u drugoj polovini XVIII veka. Rustičnim izgledom, obojenim zabatom, masivnim dimnjakom sa rodinim gnezdom na vrhu, ova kuća- spomenik kulture, postala  je  simbol sela i prepoznatljivo mesto na putu ka Kupinovu, Obedskoj bari i reci Savi. Ljubazni domaćini upoznaće posetioce sa zaboravljenim materijalima i tehnikama gradnje kuća, izgledom prostora u kome se živelo pre više više od 200 godine, značajem i vrednošću koju je kuća imala u prošlosti, a može se čuti i ponešto o njenim zanimljivim stanarima, ognjištu, krovu i dimnjaku.

Kuću je gradila porodica Stojšić, doseljena u Srem u jednoj od brojnih seoba srpskog naroda u ove ravničarske, severne krajeve. Kuća oslikava način života porodice,  ukuse i vrednosti koje ona neguje.

U vreme kada je podignuta, pre više od dva veka, ova kuća privlačila je pažnju prolaznika zbog krova pokrivenog crepom koji je do tada korišćen samo za gradske kuće. Seoske kuće tog vremena imale su trščane krovove.

Danas pažnju prolaznika i posetilaca privlači zabat.  Zabat je u Sremu deo kuće okrenut ka ulici, pa prema tome usmeren na poglede prolaznika i zbog toga posebno ukrašavan. U poljima između greda su lepezasto slagane drvene daščice. Grede su ukrašene rezbarenim biljnim motivima koji su bojeni. U središtu je stilizovan grb, po ugledu na gradske kuće.  Pri vrhu je nezaobilazni motiv sremskih kuća, „sunčani zabat“.

Na krovu dominira masivni dimnjak, na kome je veliko rodino gnezdo. Ovakvi dimnjaci povezani su sa takozvanim otvorenim ognjištem u središtu kuće.  Ognjište je bilo središte života u seoskom domaćinstvu. Ono nije bilo samo mesto na kome se pripremala hrana. Oko njega su se ukućani okupljali, tu su razgovarali,  primali i goste. Ognjište je predstavljalo domaću, porodičnu svetinju.

Seoska kuća u Ogaru je zaštićeno kulturno dobro od izuzetnog značaja i nakon obimnih konzervatorskih radova (od 2014.  do 2016. godine) nezaobilazna je lokacija  je na turističkoj ruti ovog dela Srema.

Dušanka Stanković, etnolog

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica

Tags kućaogar

PODELI:

Nema komentara

Dodaj svoj